Fast saksbehandler

Hos Alt Inn Inkasso AS vil dere alltid få en fast saksbehandler/kundekonsulent å forholde dere til.

Tilhørighet og kunnskap

Vi er lokalisert i lett tilgjengelige lokaler i Bergen og har god kjennskap til bedriftene og lokale betalingsforhold.

Tilgjengelighet og service

Vi tilstreber hele tiden å være tilgjengelig for våre brukere samtidig som vi yter god kundeservice.

Høy løsningsgrad

For de fleste av våre brukere er dette det viktigste elementet i et inkassosamarbeid.

Integrasjonsløsninger

Vi har tilrettelagt en brukervennlig løsning for kunder som bruker økonomisystemene Uni Micro,Visma Global og Accepta som innebærer at det er enkelt å overføre krav til innfordring.

Velutviklet kundeweb/
nettkontor

Alle kunder som ønsker det får tilgang til vårt nettkontor.

Effektive innfordringsløsninger

Vi har spesialisert oss på effektive innfordringsløsninger til små og mellomstore bedrifter. Våre tjenester innenfor innfordring omfatter alt fra utsendelse av purring / inkassovarsel til gjennomføring av utenrettslig og rettslig inkasso, og til overvåkning av kravene.

Les mer om våre innfordringsløsninger

Fast saksbehandler

Hos Alt Inn Inkasso AS vil dere alltid få en fast saksbehandler/kundekonsulent å forholde dere til. Saksbehandlerne våre får dermed spesialkompetanse innenfor den enkelte kundes krav og bransje. Erfaringen tilsier at dette er et viktig element som gjør at løsningsgraden på porteføljene blir så god som mulig.

Les mer om fast saksbehandler

Integrasjonsløsninger mot økonomisystemer

Vi har tilrettelagt en brukervennlig løsning for kunder som bruker økonomisystemene Uni Micro, Visma Global og Accepta som innebærer at det er enkelt å overføre krav til innfordring. Tilsvarende løsninger utvikles fortløpende for andre økonomisystemer.

Les mer om våre intergrasjonsløsninger

Publiseringsløsning fra Argo Internett AS ©